Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Hordyński Jerzy:
Tytuł:Błędne koło.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kręt Helena:
Tytuł:Dwór królewski Jadwigi i Jagiełły.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Hordyński Jerzy:
Tytuł:Egzorcyzmy.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Piszczkowski Mieczysław:
Tytuł:Ignacy Krasicki. Monografia literacka.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:katalog wystawy
Hasło:
Autor:
Tytuł:II Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków 1968. II Biennale Internationale de la Gravure, Cracovie 1968.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Kalendarium życia Karola Wojtyły.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Frančić Mirosław:
Tytuł:Kalendarz dziejów Krakowa.
Technika:
Cena:40 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kurek Jalu:
Tytuł:Kantata profesora Wróbla.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Kraków w powstaniu styczniowym.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Reinfuss Roman:
Tytuł:Ludowe kafle malowane.
Technika:
Cena:250 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Samozwaniec Magdalena:
Tytuł:Maria i Magdalena.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Garztecki Juliusz:
Tytuł:Mistrz zapomniany. O Michale Greimie z Kamieńca.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Seider Grzegorz Leopold:
Tytuł:Myśl polityczna czasów nowożytnych.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T.65 (1986).
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. T.66 (1986).
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Grzymała-Siedlecki Adam:
Tytuł:Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Górska Pia:
Tytuł:Paleta i pióro.
Technika:
Cena:140 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Tołstojowa Zofia:
Tytuł:Pamiętniki.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Pamiętniki krakowskiej rodziny Louisów. 1831-1869.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Zawadzki Władysław:
Tytuł:Pamiętniki życia literackiego w Galicji.
Technika:
Cena:90 zł


Zaznacz wszystko