Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Buszko Józef:
Tytuł:Dzieje ruchu robotniczego w Galicji Zachodniej (1848-1918).
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Pilch Andrzej:
Tytuł:Dzieje ruchu robotniczego w Krakowskiem 1918-1939. 2cz.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Żeleńska-Chełkowska Anna:
Tytuł:Feliks Radwański senator Rzeczypospolitej Krakowskiej (1756-1826).
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Jarowiecki Jerzy:
Tytuł:Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kraszewski Józef Ignacy:
Tytuł:Listy do rodziny 1820-1863. Cz.1: W kraju.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Makowiecki Stanisław:
Tytuł:Nad Pełtwią i nad Mozą.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Łubieński Tomasz:
Tytuł:Norwid wraca do Paryża.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Stanisław Lem:
Tytuł:Pokój na ziemi.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Barycz Henryk:
Tytuł:Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Tych Feliks:
Tytuł:Socjalistyczna irredenta. Szkice z dziejów polskiego ruchu robotniczego pod zaborami.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Tam na Błoniu błyszczy kwiecie. Śpiewnik historyczny.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Stanisław Lem:
Tytuł:Wizja lokalna.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Schuschnigg Kurt:
Tytuł:W zmaganiu z Hitlerem. Przezwyciężanie idei Anschlussu.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Barycz Henryk:
Tytuł:Z zaścianka na Parnas. Drogi kulturalnego rozwoju Jana Kochanowskiego i jego rodu.
Technika:
Cena:70 zł


Zaznacz wszystko