Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Jaśkiewicz Leszek:
Tytuł:Absolutyzm rosyjski w dobie rewolucji 1905-1907. Reformy ustrojowe.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Noël Leon:
Tytuł:Agresja niemiecka na Polskę.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Brykalska Maria:
Tytuł:Aleksander Świętochowski. Biografia. 2t.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Błagowieszczański Igor:
Tytuł:Artyleria w II wojnie światowej. Studium historyczno-wojskowe.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Lichaczowa Wiera, Lichaczow Dymitr:
Tytuł:Artystyczna spuścizna dawnej Rusi a współczesność.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Broniewski Stanisław:
Tytuł:Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Dzięciołowski Stanisław:
Tytuł:Centralne Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim i jego polityka agrarna 1906-1918.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Maryański Andrzej, Halimarski Andrzej:
Tytuł:Chiny.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Karpiński Wojciech:
Tytuł:Cień Metternicha. Szkice.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Dzieje gospodarcze świata do roku 1980.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Hera Janina:
Tytuł:Henryk Tomaszewski i jego teatr.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Bazylow Ludwik:
Tytuł:Historia nowożytnej kultury rosyjskiej.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Łojewski Kazimierz:
Tytuł:Instytucja odmowy zeznań w polskim procesie karnym.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Żaroń Piotr:
Tytuł:Kierunek wschodni w strategii wojskowo-politycznej gen. Władysława Sikorskiego 1940-1943.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz do ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń. Stan prawny na dzień 1 października 1973 r.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Duraczyński Eugeniusz:
Tytuł:Kontrowersje i konflikty 1939-1941.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Wisner Henryk:
Tytuł:Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Szkice z dziejów Polski szlacheckiej XVI - XVII wieku.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Modzelewski Wojciech:
Tytuł:Naród i postęp. Problematyka narodowa w ideologii i myśli społecznej pozytywistów warszawskich.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Pruszyński Jan:
Tytuł:Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Strzembosz Tomasz:
Tytuł:Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944.
Technika:
Cena:50 zł


Zaznacz wszystko