Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Zeidler Anna:
Tytuł:Antynaturalistyczny program badań nad sztuką i jego współczesne kontynuacje.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Maisel Witold:
Tytuł:Archeologia prawna Europy.
Technika:
Cena:200 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Jackowski Antoni:
Tytuł:Bibliografia turystyki polskiej 1800-1970.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Jackowski Antoni:
Tytuł:Bibliografia turystyki polskiej 1945-1960.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Garczyński Tadeusz:
Tytuł:Bytów i okolice. Przewodnik.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Grot Zdzisław:
Tytuł:Dezydery Chłapowski 1788-1879.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Serwański Edward:
Tytuł:Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy na tle wydarzeń w dniu 3 IX 1939.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Sitek Wojciech:
Tytuł:Florian Znaniecki a marksizm. Epistemologiczna konceptualizacja wyjaśniania w naukach społecznych.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Labuda Gerard:
Tytuł:Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej. T.2.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Górny Śląsk. Praca zbiorowa. 2cz.
Technika:
Cena:200 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Anders Paweł:
Tytuł:Kalisz i okolice. Przewodnik.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Jakóbczyk Witold:
Tytuł:Karol Marcinkowski. 1800-1846.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Boras Zygmunt:
Tytuł:Książęta Pomorza Zachodniego. Z dziejów dynastii Gryfitów.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Jakubiak Tadeusz Adam:
Tytuł:Kurkowe bractwa strzeleckie w Wielkopolsce.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Zierhoffer Zofia, Zierhoffer Karol:
Tytuł:Nazwy miast Wielkopolski.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Olejnik Karol:
Tytuł:Obrona polskiej granicy zachodniej: okres rozbicia dzielnicowego i monarchii stanowej (1138-1385).
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Ławniczak Włodzimierz:
Tytuł:O poznawaniu dzieła sztuki plastycznej. Analiza współczynnika interpretacyjnego.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Rocznik Kaliski. T.2 (1969).
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Sto lat Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Album = Un siècle d'activité de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Krygier Romuald:
Tytuł:Szamotulskie. Przewodnik.
Technika:
Cena:60 zł


Zaznacz wszystko