Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Zakrzewski Bogdan:
Tytuł:Boże, coś Polskę Alojzego Felińskiego.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Druki Oficyny Ossolińskiej 1828-1918.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kochowski Wespazjan:
Tytuł:Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego i inszych transakcyjej wojny tureckiej w roku 1683 szczęśliwie rozpoczętej.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Dziennik Józefa Kopcia brygadiera wojsk polskich.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Herby rycerstwa polskiego na zamku w Kórniku. 72 vol.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Krajewski Klemens:
Tytuł:Mała encyklopedia architektury i wnętrz.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Wojciechowski Aleksander:
Tytuł:Młode malarstwo polskie 1944-1974.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Gebethner Jan:
Tytuł:Młodość wydawcy.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Rudnicki Klemens:
Tytuł:Na polskim szlaku. Wspomnienia z lat 1939-1947.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Makower Henryk:
Tytuł:Pamiętnik z getta warszawskiego październik 1940-styczeń 1943.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Piatek Józef; Dolistowska Małgorzata:
Tytuł:Panorama Racławicka.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Staszewski Jacek:
Tytuł:Polacy w osiemnastowiecznym Dreźnie.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Dzierżykray-Rogalski Tadeusz:
Tytuł:Polska antropologia w Afryce.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kobielski Stanisław:
Tytuł:Polska broń - broń palna.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Tłoczek Ignacy:
Tytuł:Polskie snycerstwo.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Polskie szkło do połowy XIX wieku.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Litwin Jakub:
Tytuł:Rozmyślania humanistyczne.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Janiszewski Eugeniusz:
Tytuł:Wspomnienia odessity. 1894-1916.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Szykuła Krystyna:
Tytuł:Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Technika:
Cena:150 zł


Zaznacz wszystko