Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Gerhard Jan:
Tytuł:Charles de Gaulle. 2t.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kisch Egon Erwin:
Tytuł:Chiny bez maski.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Schimitzek Stanisław:
Tytuł:Drogi i bezdroża minionej epoki. Wspomnienia z lat pracy w MSZ (1920-1939).
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Krassowski Witold:
Tytuł:Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski. T.1.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kamiński Andrzej Józef:
Tytuł:Faszyzm.
Technika:
Cena:40 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Srnenská Dagmar:
Tytuł:Francuska grafika rokokowa w zbiorach pałacu Mirbacha.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Banaszczyk Eugeniusz:
Tytuł:Grzeczność w mundurze.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Historia filozofii. 2t w 2 vol.
Technika:
Cena:200 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Historia filozofii. [T.3]: Lata czterdzieste - dziewięćdziesiąte XIX w.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Historia powszechna. 10t.
Technika:
Cena:700 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Drozdowski Marian Marek:
Tytuł:Ignacy Jan Paderewski. Zarys biografii politycznej.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kałużyński Stanisław:
Tytuł:Imperium mongolskie.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Bielawski Józef:
Tytuł:Islam, religia państwa i prawa.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Witkowski Henryk:
Tytuł:"Kedyw" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943-1944.
Technika:
Cena:40 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kopczewski Jan Stanisław:
Tytuł:Kościuszko. Pułaski.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kieniewicz Stefan:
Tytuł:Manifest 22 stycznia 1863 roku.
Technika:
Cena:40 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Majorkiewicz Felicjan:
Tytuł:Narwik. Dzieje Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Papini Giovanni:
Tytuł:Pamiętniki Pana Boga.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Surdykowski Jerzy (tekst), Grabowiecki Zygmunt i Łopieński Bogdan (fotografie):
Tytuł:Poland's Baltic Coast.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kozierowska Urszula, Kocik Stanisław:
Tytuł:Polska Francja więzi odległe i bliskie.
Technika:
Cena:60 zł


Zaznacz wszystko