Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Artium Quaestiones II.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Piotrowski Piotr:
Tytuł:Artysta między rewolucją i reakcją. Studium z zakresu etycznej historii sztuki awangardy rosyjskiej.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kozeński Jerzy:
Tytuł:Czechosłowacka jesień 1938.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Błaszczyk Grzegorz:
Tytuł:Diecezja żmudzka od XV do początku XVII wieku. Ustrój.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Materiały ikonograficzne do historii Wielkopolski w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Swoboda Michał, Danielewicz Jerzy:
Tytuł:Modlitwa i hymn w poezji rzymskiej.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Polska. Dzieje narodu, państwa i kultury. T.2.: Topolski Jerzy: Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501-1795).
Technika:
Cena:140 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Łazuga Waldemar:
Tytuł:"Rządy polskie" w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Weber Andrzej:
Tytuł:Studia nad obrządkiem pogrzebowym grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Mazurczak Dorota:
Tytuł:Temat polski w literaturze zachodnioniemieckiej 1949-1980.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Labuda Adam S.:
Tytuł:Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórcy. Studium o malarstwie śląskim połowy XV wieku.
Technika:
Cena:90 zł


Zaznacz wszystko