Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Bielecki Robert:
Tytuł:Bastylia 1789.
Technika:
Cena:40 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Cmentarz polski w Montmorency.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Eisenbach Artur:
Tytuł:Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Graczyk Roman:
Tytuł:Konstytucja dla Polski. Tradycje, doświadczenia, spory.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Starorypiński Zygmunt, Borowski Konstanty:
Tytuł:Między Kamieńcem i Archangielskiem. Dwa pamiętniki powstańców z 1863 roku.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Bernatowicz Tadeusz:
Tytuł:Miles Christianus et Peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła "Sierotki" w ordynacji nieświeskiej.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Possevino Antonio:
Tytuł:Moscovia.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Colbern William H.:
Tytuł:Polska. Styczeń-sierpień 1939. Analizy i prognozy. Komentarze do wydarzeń attache wojskowego ambasady USA w Warszawie.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kocój Henryk:
Tytuł:Wielka Rewolucja Francuska a Polska. Zarys stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich w okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowskiego (problemy wybrane).
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Wobec faszyzmu.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Niekrasz Juliusz:
Tytuł:Z dziejów AK na Śląsku.
Technika:
Cena:50 zł


Zaznacz wszystko