Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Józef Piłsudski i jego legenda.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Makowski Bronisław:
Tytuł:Litwini w Polsce 1920-1939.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo wileńskie 1690.
Technika:
Cena:160 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Lepecki Mieczysław:
Tytuł:Pamiętnik adiutanta marszałka Piłsudskiego.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kosim Jan:
Tytuł:Przeciw Świętemu Przymierzu. Z dziejów współpracy demokratów polskich i niemieckich w latach trzydziestych XIX w.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Rozwój nauki a społeczny kontekst poznania.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Góralski Zbigniew:
Tytuł:Stanisław August w insurekcji kościuszkowskiej.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Świat antyczny. Stosunki społeczne ideologia i polityka religia. Studia ofiarowane Izie Bieżuńskiej-Małowist w pięćdziesięciolecie pracy naukowej przez Jej uczniów.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Danow Christo:
Tytuł:Trakowie.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Ropelewski Andrzej "Karaś":
Tytuł:W jędrzejowskim obwodzie AK.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Plewczyński Marek:
Tytuł:Żołnierz jazdy obrony potocznej za czasów Zygmunta Augusta. Studia nad zawodem wojskowym w XVI w.
Technika:
Cena:80 zł


Zaznacz wszystko