Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Łojek Jerzy (Leopold Jerzewski):
Tytuł:Agresja 17 września 1939. Studium aspektów politycznych.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Grabowski Waldemar:
Tytuł:Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939. T.1: 1918-1932.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Lipiński Wacław:
Tytuł:Dziennik. Wrześniowa obrona Warszawy 1939 r.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Umiński Zdzisław:
Tytuł:Kanoniczki 1944.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Kodeks cywilny. Piśmiennictwo i orzecznictwo. T.2: (1.1.1972 r.-30.6.1978 r.).
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz do ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń. Stan prawny na dzień 1 maja 1979 r.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Rahner Hugo:
Tytuł:Kościół i państwo we wczesnym chrześcijaństwie.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Solek Wincenty:
Tytuł:Pamiętnik legionisty.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich.
Technika:
Cena:40 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Pełka-Sługocka Maria Danuta:
Tytuł:Środki postpenalne a przystosowanie społeczne (W świetle badań nad wykonaniem pracy).
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Malinowski Kazimierz:
Tytuł:Tajna Armia Polska. Znak. Konfederacja Zbrojna. Zarys genezy, organizacji i działalności.
Technika:
Cena:40 zł


Zaznacz wszystko