Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Kosim Andrzej, Stolarski Rafał E.:
Tytuł:Car, Honor i Ojczyzna... Spory wokół postaci gen. dyw. Franciszka Żymirskiego 1779-1831.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Dawna Broń i Barwa. Nr 2 (1986).
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Dawna Broń i Barwa. Nr 3 (1987).
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Dawna Broń i Barwa. Nr 4 (1988).
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Dawna Broń i Barwa. Nr 6 (1990).
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Wielhorski Janusz:
Tytuł:Przyczynki do monografii Suwalskiej i Podlaskiej BK oraz GO Kaw. gen. Podhorskiego, 1 IX - 5 X 1939.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Słownik biograficzny regionu tarnogórskiego. T.1.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Słownik biograficzny regionu tarnogórskiego. T.2.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Tarnogórski Rocznik Muzealny. T.1.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Wroński Marek:
Tytuł:Zabytkowy zespół kościelny w Tarnowicach Starych. Cz.1: Próba wyjaśnienia najstarszych dziejów wsi; stary kościół p.w. św. Marcina - rekonstrukcje oraz dzieje obiektu.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Zeszyty Tarnogórskie. Nr 4 (1987).
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Zeszyty Tarnogórskie. Nr 6 (1988).
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Zeszyty Tarnogórskie PTTK. Nr 2 (1986).
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Wroński Marek:
Tytuł:Żyglin w dawnych widokach.
Technika:
Cena:60 zł


Zaznacz wszystko