Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Wrabec Jan:
Tytuł:Barokowe kościoły na Śląsku w XVIII wieku. Systematyka typologiczna.
Technika:
Cena:150 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Jabłoński Henryk:
Tytuł:Czasy walk wyzwoleńczych.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kieniewicz Stefan:
Tytuł:Dereszewicze 1863.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Brykowski Ryszard:
Tytuł:Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Historia XIX i XX wieku. Studia i szkice. Prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Terlej Jerzy Janusz:
Tytuł:Na rozstajach dróg. Ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Chrząszczewski Antoni:
Tytuł:Pamiętnik oficjalisty Potockich z Tulczyna.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Mongrillon M.:
Tytuł:Pamiętnik sekretarza ambasady francuskiej w Polsce pod koniec panowania Jana III oraz w okresie bezkrólewia i wolnej elekcji po jego zgonie (1694-1698).
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Antkowiak Zygmunt:
Tytuł:Patroni ulic Wrocławia.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Gębarowicz Mieczysław:
Tytuł:Początki malarstwa historycznego w Polsce.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Taborski Roman:
Tytuł:Polacy w Wiedniu.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Polska krytyka teatralna w XIX wieku.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Nałęcz Tomasz:
Tytuł:Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Morka Mieczysław:
Tytuł:Polski nowożytny portret konny i jego europejska geneza.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Czarnik Oskar Stanisław:
Tytuł:Proza artystyczna a prasa codzienna (1918-1926).
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Szczepanik Elżbieta:
Tytuł:Republiki Azji Środkowej 1941-1945. Oblicze gospodarczo-społeczne.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Biernacka-Lubańska Małgorzata:
Tytuł:Śladami Rzymian po Hiszpanii. Przewodnik archeologiczny.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Gębala Stanisław:
Tytuł:Teatr Różewicza.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Konarska-Pabiniak Barbara:
Tytuł:Teatr w dawnym Płocku 1808-1939.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Markov Walter, Soboul Albert:
Tytuł:Wielka Rewolucja Francuzów 1789.
Technika:
Cena:70 zł


Zaznacz wszystko