Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Dembowski Jan:
Tytuł:Naśladowanie zjawisk życiowych jako metoda biologiczna.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Przyroda i Technika. Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym i ich zastosowaniu. R.2 (1923). Z.7 (IX 1923).
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Arystofanes:
Tytuł:Ptaki. Komedja fantastyczna.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Krzemieniewska Helena:
Tytuł:Udział bakteryj w obiegu azotu w przyrodzie.
Technika:
Cena:80 zł


Zaznacz wszystko