Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Bitwy września 1939 roku. Studia z dziejów polskich działań obronnych. T.7.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny. T.2: (1914-1921). 2cz.
Technika:
Cena:160 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. T.3: (1939). Cz.1.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. T.4: (1939-1945). Cz.1.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. T.5: (Konspiracja 1939-1945) Cz.1.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Tradycje kulturalne Piotrkowa i Ziemi Piotrkowskiej. Zbiór rozpraw i artykułów.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Polak Bogusław:
Tytuł:Udział ludności cywilnej w obronie Wielkopolski 1939.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Virtuti Militari 1815-1831. Wybór źródeł. T.2.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918-1919. T.1: 1-30 listopada 1918 r. Wybór materiałów źródłowych.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Wieś w malarstwie polskim = Das Dorf in der polnischen Malerei.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Łukomski Grzegorz, Polak Bogusław, Wrzosek Mieczysław:
Tytuł:Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Działania bojowe. Kalendarium. T.1: (1 stycznia 1919-29 lutego 1920 r.).
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Łukomski Grzegorz, Polak Bogusław, Wrzosek Mieczysław:
Tytuł:Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Działania bojowe. Kalendarium. T.2: (marzec-październik 1920 r.).
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Zbiór rozporządzeń Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej oraz ministra b. Dzielnicy Pruskiej z roku 1919.
Technika:
Cena:60 zł


Zaznacz wszystko