Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Dzieje folklorystyki polskiej 1800-1863. [T.1]: Epoka przedkolbergowska.
Technika:
Cena:180 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Historia nauki polskiej. T.1: Czartoryski Paweł: Średniowiecze; Rybicki Paweł: Odrodzenie.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Historia nauki polskiej. T.2: Barycz Henryk: Barok; Opałek Kazimierz: Oświecenie.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Historia nauki polskiej. T.3: 1795-1862.
Technika:
Cena:140 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Historia nauki polskiej. T.6: Dokumentacja bio-bibliograficzna, indeks biograficzny tomu I i II.
Technika:
Cena:160 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Historia nauki polskiej. T.7: Dokumentacja bio-bibliograficzna, bibliografia dotycząca treści tomów I i II.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Słomczyńska Anna:
Tytuł:Krakowskie komentarze z XV wieku do "Ekonomiki" Arystotelesa.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Górski Karol:
Tytuł:Łukasz Watzenrode. Życie i działalność polityczna (1447-1512).
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Jostowa Wanda:
Tytuł:Pasterstwo na polskiej Orawie.
Technika:
Cena:180 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Sobolewska Anna:
Tytuł:Polska proza psychologiczna (1945-1950).
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Rederowa Danuta, Jaczewski Bohdan, Rolbiecki Waldemar:
Tytuł:Polska Stacja Naukowa w Paryżu w latach 1893-1978.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Oświęcimski Stefan:
Tytuł:Problematyka ekonomiczna pseudoplatońskiego dialogu "Eryksjasz".
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Relacje między teoriami a rozwój nauki.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Polak-Trajdos Ewa:
Tytuł:Więzi artystyczne Polski ze Spiszem i Słowacją od połowy XV do początków XVI wieku. Rzeźba i malarstwo.
Technika:
Cena:180 zł


Zaznacz wszystko