Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Atlasy, mapy i globusy Eugeniusza Romera. Katalog.
Technika:
Cena:140 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Dąbrowski Juliusz, Kwiatkowski Tadeusz:
Tytuł:Jeden trudny rok. Opowieść o pracy harcerskiej.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Katalog dokumentów dźwiękowych Biblioteki Narodowej. 3 cz. w 3 vol.
Technika:
Cena:300 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Katalog dokumentów dźwiękowych Biblioteki Narodowej. Cz.1: Wokalno-instrumentalne utwory sceniczne. Nagrania kompletne.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Katalog dokumentów dźwiękowych Biblioteki Narodowej. Cz.3: Nagrania na wałkach fonograficznych.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kawecka-Gryczowa Alodia:
Tytuł:Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Inkunabuły.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Kościuszko, powstanie 1794 r., tradycja. Materiały z sesji naukowej w 200-lecie powstania kościuszkowskiego, 15-16 kwietnia 1994 r.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Szaniawska Lucyna:
Tytuł:Mapy Królestwa Polskiego wydane w latach 1815-1915 w zbiorach Biblioteki Narodowej. Katalog.
Technika:
Cena:150 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Szaniawska Lucyna:
Tytuł:Mapy ziem polskich wydane przez Karola Flemminga w zbiorach Biblioteki Narodowej. Katalog.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Widacka Hanna:
Tytuł:Marstaller - nadworny sztycharz Stanisława Augusta.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Pietrzak Agata:
Tytuł:Mistrzyni współczesnego drzeworytu Bogna Krasnodębska-Gardowska. Katalog prac ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Parzyński Jerzy:
Tytuł:Obóz harcerski. Metodyka pracy obozu wzorowego.
Technika:
Cena:40 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kondek Stanisław Adam:
Tytuł:Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948-1955.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Cubrzyńska-Leonarczyk Maria:
Tytuł:Polskie superekslibrisy XVI-XVIII wieku. Centuria druga.
Technika:
Cena:150 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Przewodnik po zespołach rękopisów Biblioteki Polskiej POSK w Londynie.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Przewodnik po zespołach rękopisów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Rękopisy muzyczne 1. połowy XIX wieku ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Katalog.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Rękopisy muzyczne 2. połowy XIX wieku ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Katalog.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Gutowska-Dudek Krystyna:
Tytuł:Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej. 4t. w 4 vol.
Technika:
Cena:500 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Widacka Hanna:
Tytuł:Słynne piękności w grafice XVI-XIX wieku.
Technika:
Cena:90 zł


Zaznacz wszystko