Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Hass Ludwik:
Tytuł:Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905-1928.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Grabski Andrzej Feliks:
Tytuł:Historiografia i polityka. Dzieje konkursu historycznego im. Juliana Ursyna Niemcewicza 1867-1922.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Malinowski Antoni:
Tytuł:Szkoła frankfurcka a marksizm.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Lijewski Teofil:
Tytuł:Uprzemysłowienie Polski 1945-1975. Przemiany strukturalne i przestrzenne.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Hass Ludwik:
Tytuł:Zasady w godzinie próby. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1929-1941.
Technika:
Cena:100 zł


Zaznacz wszystko