Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Mieczysław Niedziałkowski o demokracji i parlamentaryzmie.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Widacka Hanna:
Tytuł:Polscy królowie elekcyjni w grafice XVI-XVIII wieku.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Chmielewska Mieczysława:
Tytuł:Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Hauser Przemysław:
Tytuł:Walka o granice państwa polskiego po I wojnie światowej.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin. 2t. w 2 vol.
Technika:
Cena:200 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Rudnicki Szymon:
Tytuł:Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej.
Technika:
Cena:80 zł


Zaznacz wszystko