Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Fabijański Władysław
Tytuł:Odlewy metalowe pieczęci w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (Katalog).
Technika:
Cena:80 zł


Zaznacz wszystko