Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Kołomejczyk Norbert, Koseski Adam:
Tytuł:Europejskie państwa socjalistyczne 1960-1975.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Zajewski Władysław:
Tytuł:Józef Wybicki.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Zajewski Władysław:
Tytuł:Józef Wybicki.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Ajnenkiel Andrzej:
Tytuł:Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926-1939.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Barszczewska Alina:
Tytuł:Szymon Konarski.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Zahorski Andrzej:
Tytuł:Warszawa w powstaniu kościuszkowskim.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kieniewicz Stefan:
Tytuł:Warszawa w powstaniu styczniowym.
Technika:
Cena:60 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Kalembka Sławomir:
Tytuł:Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Wojna Romuald:
Tytuł:Wielki świat nomadów. Między Chinami a Europą.
Technika:
Cena:60 zł


Zaznacz wszystko