Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Budownictwo i architektura Katowic. Katowice w 148. rocznicę uzyskania praw miejskich.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Wycisło Janusz:
Tytuł:Dobrodziejstwa Matki Bożej Piekarskiej w tradycji górnośląskiej.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Dzieje medycyny i działalności charytatywnej na terenie Katowic. Katowice w 142. rocznicę uzyskania praw miejskich.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Katowice w kulturze pamięci. Katowice w 145. rocznicę uzyskania praw miejskich.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Katowice w minionej rzeczywistości. Katowice w 140. rocznicę uzyskania praw miejskich.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Korzenie środkowoeuropejskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Kultura prawna w Europie Środkowej.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska.
Technika:
Cena:120 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic. Katowice w 141. rocznicę uzyskania praw miejskich.
Technika:
Cena:70 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Przemiany struktur społeczno-zawodowych ludności w dziejach Katowic. Katowice w 138. rocznicę uzyskania praw miejskich.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha.
Technika:
Cena:90 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku. Katowice w 144. rocznicę uzyskania praw miejskich.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:
Tytuł:Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej.
Technika:
Cena:100 zł


Zaznacz wszystko