Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
Hasło:
Autor:Brzoza Czesław, Stepan Kamil:
Tytuł:Posłowie polscy w parlamencie rosyjskim 1906-1917. Słownik biograficzny.
Technika:
Cena:100 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Chmielewska Mieczysława:
Tytuł:Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku.
Technika:
Cena:80 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Hauser Przemysław:
Tytuł:Walka o granice państwa polskiego po I wojnie światowej.
Technika:
Cena:50 zł


Typ:
Hasło:
Autor:Rudnicki Szymon:
Tytuł:Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej.
Technika:
Cena:80 zł


Zaznacz wszystko