Sztuka ludowa w województwie kieleckim.
Zamek Królewski w Warszawie. Zamek Wazów.