P.P.S. Wspomnienia z lat 1918-1939. 2t.
Głos Narodu. R.25 (1917). Nr 213 (10 września 1917). Wydanie...