Jan Chwałczyk.
Polskie odznaczenia i odznaki 1918-1978. Katowice, październ...