Transgresje II = Transgressions II. Muzeum Narodowe we Wrocł...
Fotoinstalacje Krzysztofa Cichosza.