Życie codzienne katarów w Langwedocji w XIII w.
Głos Narodu. R.26 (1916). Nr 413 (25 sierpnia 1916). Wydanie...