Henryk Tomaszewski. Szkło.
Kawaleria polska w II wojnie światowej w zbiorach Lesława Ku...