Wiadomości Literackie. Tygodnik. R.9 (1932). Nr 38 (455) (4 ...
Przegląd Artystyczny. 1966. Nr 3(31) (V-VI 1966).