Jest i nie jest. Jerzy Olek. BWA ZPAF, Galeria Fotografiki, ...
PrzeglÄ…d Artystyczny. (IX-X 1965) nr 5(27).