Hełmy Wojska Polskiego i organizacji paramilitarnych 1917-19...
Głos Narodu. R.25 (1917). Nr 74 (27 marca 1917). Wydanie pop...