Skan:

Tytuł/Title:Rocznik Wrocławski. Towarzystwo Miłośników Wrocławia. T.7/8 (1963/1964).
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Halina Horawska.
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.
Strony/Quantity of pages:377s., [2]k. złoż.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il., tab.;
Wymiar bloku/Size of the book block:21-22cm.
Nakład/Circulation:600
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Czasopismo wydawane przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia w latach 1958-1980 (t.1-19). Okładka w drzeworycie barwnym. Zawiera artykuły i materiały: 1. Woodrow Januszewski B.: Geneza katedry ję­zyków i literatur słowiańskich we Wrocławiu; 2. Zapletal V.: Korespondencja urzędowa J. E. Purkyniego w sprawie zalegalizowania Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu w latach 1842-1846; 3. Ringel L.: J. I. Kraszewski na emigracji w Dreźnie; 4. Ostowska Danuta: Wrocławska rzeźba pierwszej połowy XVIII wieku i jej czołowi reprezentanci; 5. Sowiński Janusz: Wrocławskie gniazdo "Sokoła" w relacjach organu Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim; 6. Piasecki E.: Z badań nad społeczeństwem wro­cławskim; 7. Pawłowska J.: Przemiany w zwyczajach i obrzę­dowości dolnośląskiej wsi Pracze; 8. Bukowski M.: Barwa i faktura; 9. Wawrzyniak S.: Możliwości rozwoju turystyki zagranicznej na Dolnym Śląsku; 10. Semkowiczowa J.: Spotkania wrocławskie Wła­dysława Semkowicza; 11. Wołoch J.: Zespoły społeczne a system rad narodowych.
Waga/Weight:600g
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:1168
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, historia Polski XIX wiek emigracja, zesłanie współczesność od 1945, sport sokolstwo, sztuka XVIII wieku etnografia rzeźba, regiony silesiana Dolny Śląsk silesiana wrocławiana / magazines Polish, history of Poland 19th century emmigration Contemporary Times (after 1944), sport, art art of the 18th century etnography sculpture, regions / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens 19. Jh. Emigration Gegenwart, sport, Kunst Kunst des 18. Jh.s Ethnografie Skulptur, Regionen