Skan:

Autor/Author:Wojciechowski Konstanty:
Tytuł/Title:Ignacy Krasicki.
Wydanie/Edition:Wydanie 2, zmienione i uzupełnione.
Notka wydawnicza/Blurb:Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1922.
Strony/Quantity of pages:[4], 179s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:faks.;
Wymiar bloku/Size of the book block:22cm.
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa uszkodzona głównie na grzbiecie, tylna okładka luzem, plamy, blok pęknięty, nieaktualne pieczęcie własnościowe w tym na okładce, blok czysty. Pozycja w stanie dobrym (wymaga oprawy).
Waga/Weight:180g
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:12625
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XVIII wiek biografie, literatura biografie, nauka literaturoznawstwo literatura polska, okres wydania 1900-1944/45 / history of Poland 18th century biography, literature biography, science literatury criticism and studies, period of edition 1900-1944/45 / Geschichte Polens 18. Jh. Biografie, Literatur Biografie, Wissenschaft Literaturkunde, Erscheinungsperioden 1900–1944/45