Skan:

Autor/Author:Gelarowski Bonawentura:
Tytuł/Title:Kazania na niedziele całego roku y Swięta Chrystusowe od X. Bonawentury Gelarowskiego Soc: Jesu miane, A po śmierci iego wydane. Teraz przedrukowane.
Notka wydawnicza/Blurb:W Sandomierzu: Drukarni Coll: Soc: Jesu, 1738.
Strony/Quantity of pages:[2], 563, [13]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:20cm.
Oprawa/Binding:Oprawa współczesna pełna skóra z szyldzikami.
Stan zachowania/Condition:Karta tytułowa i następna karta z niewielkim ubytkiem dolnego rogu, blok nieco poplamiony, zaś na części kart słaba plama po starym zalaniu w dolnym rogu, ślad kołatka jedynie na ostatniej karcie ze szkodą dla tekstu. Pozycja w stanie co najmniej dobrym.
Uwagi/Notes:Ładna oprawa. B. Gelarski (Gielarowski) (VII 1657 Wielkopolska - 4.10.1711 Lublin) ksiądz, jezuita (wstąpił do zakonu 27.08.1674 w Krakowie) m.in. profesor retoryki w Grudziądzu, Kaliszu i we Lwowie, w latach 1688-1693 regeus konwiktu szlacheckiego w Sandomierzu 1702-1703, potem we Lwowie i w Jarosławiu, autor dwukrotnie wznawianych "Kazań...", 1. wydanie Toruń 1727, zob. Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Kraków Wydawnictwo WAM 1996 s.177.
Waga/Weight:800g
Cena/Price:800
Nr katalogowy/Item ID:48524
Kategorie tematyczne/Theme Categories:literatura kazania, literatura polska literatura do XVII w., okres wydania starodruki / literature, period of edition old prints / Literatur, Erscheinungsperioden Frühdruck, alter Druck