Skan:

Autor/Author:Serejski Marian Henryk:
Tytuł/Title:Przeszłość a teraźniejszość. Szkice i studia historiograficzne.
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.
Strony/Quantity of pages:266, [2]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:25cm.
Nakład/Circulation:1500
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza płótno.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Pozycja głównie dot. okresu oświecenia i XIX w. w Polsce. Zawiera m.in.: - Adam Naruszewicz a Oświecenie w Polsce; - Joachim Lelewel. Indywidualność historyka a jego poglądy; - Joachim Lelewel a współczesna mu nauka historyczna; - Jules Michelet a Polska; - Z zagadnień genezy państwa polskiego w historiografii (o tzw. teorii podboju).
Waga/Weight:510g
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:13756
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XVIII wiek emigracja, Polonia, zesłanie historiografia / history of Poland 19th century 18th century emmigration historiography / Geschichte Polens 19. Jh. 18. Jh. Emigration Historiografie