Skan:

Autor/Author:Hernas Czesław:
Tytuł/Title:Hejnały polskie. Studium z historii poezji melicznej.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1961.
Strony/Quantity of pages:281, [1]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Seria/Series:(Seria: Studia Staropolskie; t.9).
Nakład/Circulation:700
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa nieco uszkodzona na grzbiecie i zakurzona, nieznaczna plamka, blok mocno pęknięty w kilku miejscach przez co nieco luźny, nieliczne podkreślenia w tekście długopisem, plama na karcie przedtytułowej, karta tytułowa z nieaktualnym prywatnym wpisem własnościowym atramentem. Pozycja w stanie co najmniej dobrym.
Waga/Weight:460g
Cena/Price:100
Nr katalogowy/Item ID:14475
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski monografie, literatura poezja, sztuka XIX wieku XV wieku XVI wieku XVII wieku XVIII wieku etnografia europejska Polska monografie muzyka średniowiecze / history of Poland, literature poetry, art art of the 19th century art of the 15th century art of the 16th century art of the 17th century art of the 18th century etnography music The Middle Ages / Geschichte Polens, Literatur Dichtung, Kunst Kunst des 19. Jh.s Kunst des 15. Jh.s Kunst des 16. Jh.s Kunst des 17. Jh.s Kunst des 18. Jh.s Ethnografie Musik Mittelalter