Skan:

Autor/Author:Hlebowicz Artur:
Tytuł/Title:Bibliografia etnografii polskiej za lata 1926-1933.
Współautorzy/Co-authors:Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Opracowanie typograficzne Zbigniew Janeczek.
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1993.
Strony/Quantity of pages:164s.
Wymiar bloku/Size of the book block:23cm.
Seria/Series:(Seria: Archiwum Etnograficzne; nr 37).
Nakład/Circulation:700
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa bardzo nieznacznie uszkodzona. Pozycja w ładnym stanie.
Waga/Weight:340g
ISBN/ISBN:83-901387-0-0
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:14513
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski bibliografie międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945, ogólne bibliografie, sztuka XX wieku 1900- 1944 bibliografie etnografia europejska Polska / history of Poland bibliography the period between 1918-1939, bibliography art art of the 20th century 1900-1944 bibliography etnography / Geschichte Polens Bibliografie Zwischenkriegszeit, Bibliografie Kunst Kunst des 20. Jh.s 1900-1944 Bibliografie Ethnografie