Skan:

Autor/Author:Ponczek Mirosław, Szczerbiński Marek:
Tytuł/Title:Z dziejów prasy sportowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu (1920-1986).
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Franciszek Kłak.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Katowice: Muzeum Śląskie, 1988.
Strony/Quantity of pages:12, [4]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Seria/Series:(Seria: Wszechnica Muzeum Śląskiego).
Nakład/Circulation:1000
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza broszurowa.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie.
Waga/Weight:30g
Cena/Price:40
Nr katalogowy/Item ID:16338
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945 współczesność od 1945, ilustratorzy graficy Kłak Franciszek, ogólne prasoznawstwo, sport varia, regiony silesiana Górny Śląsk silesiana Górny Śląsk - Śląsk Cieszyński i Opawski silesiana Opolszczyzna (Górny lub Dolny Śląsk) zagłębiana / history of Poland the period between 1918-1939 Contemporary Times (after 1944), press studies/science sport varia/others, regions Zagłębie Dąbrowskie artefacts / Geschichte Polens Zwischenkriegszeit Gegenwart, Zeitungswissenschaft sport Varia, Regionen Dombrowaer Gebiet