Skan:

Autor/Author:Wierzbicka-Michalska Karyna:
Tytuł/Title:Źródła do historii Teatru Warszawskiego. [Od roku 1762 do roku 1883]. Cz.2: 1795-1833.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1955.
Strony/Quantity of pages:X, 238s.
Wymiar bloku/Size of the book block:25cm
Seria/Series:(Seria: Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk).
Nakład/Circulation:2132
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa nieco uszkodzona na grzbiecie i nieco poplamiona, skasowana pieczęć własnościowa, poza tym blok czysty i bez wad. Pozycja w stanie więcej niż dobrym.
Uwagi/Notes:Część tekstów w języku niemieckim i francuskim.
Waga/Weight:380g
Język/Language:niemiecki francuski
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:16673
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XVIII wiek źródła historyczne, ogólne katalogi rękopisów, źródła historyczne etc., sztuka XIX wieku XVIII wieku europejska Polska teatr, regiony varsaviana, obcojęzyczne francuski niemiecki / history of Poland 19th century 18th century, art art of the 19th century art of the 18th century theatre, regions Varsaviana, foreign languages French German / Geschichte Polens 19. Jh. 18. Jh., Kunst Kunst des 19. Jh.s Kunst des 18. Jh.s Theater, Regionen varsaviana/Warschau, fremdsprachig französisch deutsch