Skan:

Tytuł/Title:Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. Nr 1/126 (I-III 1986).
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Stanisław Makuliński.
Notka wydawnicza/Blurb:Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, 1986.
Strony/Quantity of pages:61, [1]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il., tab.;
Wymiar bloku/Size of the book block:30cm.
Nakład/Circulation:5000
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza broszurowa.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Zawiera m. in.: - Zygmunt Kozanecki: Pierwsza niepodległość (udział uczniów "Jagiellonki" w życiu szkoły i kraju 1914-1919); - Bolesław Jedrzejewski: Wspomnienia z lat pracy w Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiiełły w Płocku (1923-1926) oraz o jego wychowankach; - Alina Klocek: Gimnazjum rządowe rosyjskie a Gimnazjum Polskie w Płocku; - Wojciech Góralski: Kapituła katedralna w Płocku w świetle wizytacji z 1693 r.; - Czesława Gąska: Archiwa płockie (część II).
Waga/Weight:170g
ISBN/ISBN:ISSN 0029-389X
Cena/Price:50
Nr katalogowy/Item ID:16982
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, historia Polski XIX wiek XVII wiek XX wiek 1900-1918 archiwistyka międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945 wspomnienia, dzienniki i autobiografie, ilustratorzy graficy Makuliński Stanisław, nauka oświata, religia historia kościoła katolickiego polskiego, regiony mazowiana / magazines Polish, history of Poland 19th century 17th century 20th century the period between 1918-1939 memoirs, science education, religion, regions Mazovia artefacts / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens 19. Jh. 17. Jh. 20. Jh. Zwischenkriegszeit Erinnerungen, Wissenschaft Bildungswesen, Religion, Regionen Masowien