Skan:

Tytuł/Title:Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. Nr 1/134 (I-III 1988).
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Stanisław Makuliński.
Notka wydawnicza/Blurb:Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, 1988.
Strony/Quantity of pages:64s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il., mapa, tab.;
Wymiar bloku/Size of the book block:30cm.
Nakład/Circulation:3030
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza broszurowa.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Zawiera m.in.: - Andrzej Piskozub: Między Krzywoustnym a Łokietkiem; - Antoni Jonecko: Epitafium Alberta Nigritiusa, XVI-wiecznego lekarza z Płocka w kościele w Bieczu; - Jan Szymański: Żołnierska śmierć por. Eugeniusza Kloca; - Jakub Chojnacki: W sprawie trzydniowego prezydenta miasta Płocka Cypriana Paczkowskiego; - Andrzej Milke: Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" na rzecz braterstwa dzieci i młodzieży całego świata.
Waga/Weight:190g
ISBN/ISBN:ISSN 0029-389X
Cena/Price:40
Nr katalogowy/Item ID:16984
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, geografia fizyczna, gospodarka przemysł, historia Polski II wojna światowa XVI wiek epigrafika okupacja wojskowość współczesność od 1945 średniowiecze, ilustratorzy graficy Makuliński Stanisław, sztuka europejska Polska muzyka współczesna (po 1945), regiony mazowiana / magazines Polish, geography, economy industry, history of Poland World War II 16th century epigraphy Occupation 1939-1945 Military Contemporary Times (after 1944) The Middle Ages, art music, regions Mazovia artefacts / Zeitschriften polnische, Geografie, Wirtschaft Industrie, Geschichte Polens 2. Weltkrieg 16. Jh. Besatzung 1939-1945 Militärwesen Gegenwart Mittelalter, Kunst Musik, Regionen Masowien