Skan:

Autor/Author:Jabłoński Henryk:
Tytuł/Title:Czasy walk wyzwoleńczych.
Współautorzy/Co-authors:Polska Akademia Nauk; red. Jan Szczepański i inni.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt obwoluty i okładki Stanisław Kortyka.
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
Strony/Quantity of pages:437, [2]s., [1]k. tabl.
Ilustracje/Quantity of illustrations:1fot.;
Wymiar bloku/Size of the book block:25cm.
Seria/Series:(Seria: Henryk Jabłoński Pisma Wybrane).
Nakład/Circulation:5000
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza płótno, obwoluta.
Stan zachowania/Condition:Obwoluta bardzo nieznacznie uszkodzona. Pozycja w ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Zawiera: - Jan Szczepański: Henryka Jabłońskiego dzieła wybrane; - Stefan Kieniewicz: Profesor Henryk Jabłoński - historyk; - Witold Stankiewicz: O dorobku badawczym Henryka Jabłońskiego; - Bibliografia selektywna prac H. Jabłońskiego z lat 1935-1983; Teksty Henryka Jabłońskiego: - Międzynarodowe znaczenie polskich walk narodowowyzwoleńczych XVIII w. i XIX w.; - Są Kryminalny Wojskowy w roku 1794; - Aleksander Waszkowski, ostatni naczelnik miasta Warszawy w powstaniu 1863-1864; - Ze studiów nad początkami Narodowej Demokracji; - Osiata i polityka. Dwa szkice z dziejów szkolnictwa pedagogicznego w Polsce.
Waga/Weight:880g
ISBN/ISBN:83-04-02175-7; całość 83-04-02174-9
Cena/Price:100
Nr katalogowy/Item ID:19885
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XVIII wiek XX wiek 1900-1918 biografie emigracja, Polonia, zesłanie międzywojnie 1918-1939 i okres do 1944/45 powstanie kościuszkowskie 1794 powstanie listopadowe 1830-1831 powstanie styczniowe 1863-1864 wojskowość, ilustratorzy graficy Kortyka Stanisław, nauka oświata prawo, regiony Mazowsze - varsaviana galiciana / history of Poland 19th century 18th century 20th century biography emmigration the period between 1918-1944/45 Military, science education law, regions Varsaviana Galiciana artefacts / Geschichte Polens 19. Jh. 18. Jh. 20. Jh. Biografie Emigration Zwischenkriegszeit Militärwesen, Wissenschaft Bildungswesen Recht, Regionen varsaviana/Warschau Galizien