Skan:

Autor/Author:Zielonkowa Danuta:
Tytuł/Title:Stanisława Wasylewskiego związki ze Śląskiem.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Sławomir Kukulski.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Opole: Instytut Śląski, 1969.
Strony/Quantity of pages:71, [1]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Seria/Series:(Seria: Komunikaty - Instytut Śląski w Opolu. Seria Literacka nr 7).
Nakład/Circulation:720
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa nieznacznie uszkodzona i poplamiona. Pozycja w dość ładnym stanie.
Waga/Weight:100g
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:20289
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski biografie międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945 współczesność od 1945, ilustratorzy graficy Kukulski Sławomir, nauka literaturoznawstwo literatura polska, sztuka XX wieku 1900- 1944 etnografia europejska Polska współczesna (po 1945), regiony silesiana Górny Śląsk silesiana Opolszczyzna / history of Poland biography the period between 1918-1939 Contemporary Times (after 1944), science literatury criticism and studies, art art of the 20th century 1900-1944 etnography, regions / Geschichte Polens Biografie Zwischenkriegszeit Gegenwart, Wissenschaft Literaturkunde, Kunst Kunst des 20. Jh.s 1900-1944 Ethnografie, Regionen