Skan:

Typ:mapa
Tytuł/Title:Powiat Przemyśl. Województwo rzeszowskie. Skala 1:25 000 (mapa w 8 arkuszach).
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego, 1963.
Strony/Quantity of pages:8 ark.
Seria/Series:(Seria: Mapa Obrębowa Powiatów w Skali 1:25 000).
Stan zachowania/Condition:Egzemplarz z bardzo nieznacznym śladem złożenia, czysty, nieaktualne pieczęcie instytucji zostały wycięte bez szkody dla treści mapy na marginesach arkuszy, marginesy arkuszy bardzo nieznacznie uszkodzone. Pozycja w bardzo ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Mapa powiatu w skali 1:25.000 z ówczesnymi adnotacjami "Poufne" na każdym arkuszu. Mapa wieloarkuszowa czterobarwna z naniesionymi schematycznie granicami powiatu, arkusze wielkości po ca 74x95 cm. Mapa szczegółowa topograficzno-administracyjna z bogatą treścią (dziś już częściowo historyczną) wykonana na bazie mapy wojskowej 1:25.000 w układzie "1942" na potrzeby cywilne popularnie zwana "obrębówką" (mapa niekartometryczna, brak współrzędnych geograficznych). Mapa uwzględnia podział administracyjny na województwa i powiaty obowiązujący do 1975 r. Mapy te były wydawane od 1959 do 1966 (mapy powiatów miały od 4 do 16 arkuszy), nigdy nie były w wolnej sprzedaży nawet po otrzymaniu klauzuli jawności, przeznaczone wyłącznie do użytku urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych.
Waga/Weight:520g
Cena/Price:400
Nr katalogowy/Item ID:21376
Kategorie tematyczne/Theme Categories:kartografia mapy, regiony rzeszowszczyzna / cartography maps, regions / Kartografie Karten, Regionen