Skan:

Autor/Author:Jasiuk Jerzy:
Tytuł/Title:Zabytki techniki ziemi kieleckiej.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Opracowanie graficzne M. [Małgorzata] Wyka.
Notka wydawnicza/Blurb:Kielce: Nakładem WOiT [Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej], [1975].
Strony/Quantity of pages:[12]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:15x16cm.
Nakład/Circulation:2550
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza broszurowa.
Stan zachowania/Condition:Na przedniej okładce pieczęć sprzedawcy i prywatny wpis własnościowy. Pozycja w ładnym stanie.
Waga/Weight:30g
Cena/Price:40
Nr katalogowy/Item ID:23073
Kategorie tematyczne/Theme Categories:geografia przewodniki i informatory, gospodarka przemysł, historia Polski gospodarcza miejscowości i regiony, ilustratorzy graficy Wyka Małgorzata, sztuka architektura europejska Polska, regiony kielecczyzna / geography guide-books, economy industry, history of Poland, art architecture, regions Kielce artefacts / Geografie Führer, Wirtschaft Industrie, Geschichte Polens, Kunst Architektur, Regionen Kielce