Skan:

Autor/Author:Cmela Bronisław:
Tytuł/Title:Żarnowiec.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Opracowanie graficzne Małgorzata Wyka.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, [1967].
Strony/Quantity of pages:[16]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:16x16cm.
Nakład/Circulation:5120
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza broszurowa.
Stan zachowania/Condition:Egzemplarz bardzo nieznacznie uszkodzony, na przedniej okładce prywatny wpis własnościowy długopisem. Pozycja w ładnym stanie.
Waga/Weight:40g
Cena/Price:50
Nr katalogowy/Item ID:23075
Kategorie tematyczne/Theme Categories:geografia przewodniki i informatory, historia Polski miejscowości i regiony, ilustratorzy graficy Wyka Małgorzata, sztuka europejska Polska muzealnictwo, regiony rzeszowszczyzna / geography guide-books, history of Poland, art, regions / Geografie Führer, Geschichte Polens, Kunst, Regionen