Skan:

Autor/Author:Mańkowski Zygmunt:
Tytuł/Title:W kręgu polskich doświadczeń historycznych XIX i XX w. Studia.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Opracowanie graficzne Mirosław Zdrodowski-Zdrozdowski.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1986.
Strony/Quantity of pages:281, [2]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:1fot.;
Wymiar bloku/Size of the book block:21cm.
Nakład/Circulation:10000
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza tworzywo, obwoluta.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Zawiera studia, materiały i artykuły: - Położenie ekonomiczne mas plebejskich Warszawy w przededniu i w czsie Powstania Listopadowego (1830/1831 r.); - Uwagi o warszawskiej Gwardii Narodowej w Powstaniu Listopadowym; - Noc 15 sierpnia 1831 r.; - Skutki Powstania Styczniowego w Polsce; - Henryk Dulęba i jego związki z ziemią lubelską; - Pierwsze miesiące okupacji niemieckiej w Kraśniku (październik 1939 - maj 1940); - Z problemów polityki rolnej okupanta w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945; - Hitlerowska akcja wysiedleń i osadnictwa na Zamojszczyźnie (model czy improwizacja); - Postawa i rola wsi polskiej w latach II wojny światowej; - Problem jedności narodu w działalności PPR na Lubelszczyźnie w latach okupacji hitlerowskiej; - Ruch oporu na ziemiach polskich; - Ostatniemu z powstań ...; - Z problemów rozwoju świadomości socjalistycznej społeczeństwa w Polsce Ludowej.
Waga/Weight:410g
ISBN/ISBN:83-222-0424-8
Cena/Price:70
Nr katalogowy/Item ID:22832
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski II wojna światowa XIX wiek XX wiek 1900-1918 gospodarcza międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945 okupacja powstanie listopadowe 1830-1831 powstanie styczniowe 1863-1864 powstanie warszawskie 1944 wojskowość współczesność od 1945, ilustratorzy graficy Zdrodowski-Zdrozdowski Mirosław, regiony lubelszczyzna varsaviana / history of Poland World War II 19th century 20th century the period between 1918-1939 Occupation 1939-1945 Military Contemporary Times (after 1944), regions Varsaviana / Geschichte Polens 2. Weltkrieg 19. Jh. 20. Jh. Zwischenkriegszeit Besatzung 1939-1945 Militärwesen Gegenwart, Regionen varsaviana/Warschau