Skan:

Tytuł/Title:Rocznik Warszawski. R.21 (1990).
Współautorzy/Co-authors:Archiwum Państwowe m. st. Warszawy.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt obwoluty i okładki Andrzej-Ludwik Włoszczyński.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
Strony/Quantity of pages:315, [1]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Nakład/Circulation:1000
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa, obwoluta.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Zawiera 7 rozpraw i artykułów: - Konrad Zawadzki: Dwadzieścia tomów "Rocznika Warszawskiego"; - Henryk Rutkowski: Pole elekcyjne na Woli; - Marek Kwiatkowski: Plac Trzech Krzyży; - Hanna Widacka: Miedzioryty warszawskie i polonica wiedeńskie Fryderyka Johna; - Juliusz Wiktor Gomulicki: Norwid w Warszawie: 1825-1842. Wybrane partie biograficzne; - Alina Kowalczykowa: Kraszewski w Warszawie; - Monika Żeromska: Dziennik z powstania do dnia 8 października oraz recenzje oraz sprawozdanie z wystawy.
Waga/Weight:470g
ISBN/ISBN:83-06-02033-2
Cena/Price:90
Nr katalogowy/Item ID:23055
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, historia Polski II wojna światowa XIX wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek biografie miejscowości i regiony miscellanea i materiały konferencyjne okupacja powstanie warszawskie 1944 wojskowość wspomnienia, dzienniki i autobiografie współczesność od 1945, ilustratorzy graficy Włoszczyński Andrzej Ludwik, ogólne prasoznawstwo, sztuka XIX wieku XVIII wieku architektura biografie grafika, regiony varsaviana / magazines Polish, history of Poland World War II 19th century 16th century 17th century 18th century biography Occupation 1939-1945 Military memoirs Contemporary Times (after 1944), press studies/science art art of the 19th century art of the 18th century architecture biography graphics, regions Varsaviana / Zeitschriften polnische, Geschichte Polens 2. Weltkrieg 19. Jh. 16. Jh. 17. Jh. 18. Jh. Biografie Besatzung 1939-1945 Militärwesen Erinnerungen Gegenwart, Zeitungswissenschaft Kunst Kunst des 19. Jh.s Kunst des 18. Jh.s Architektur Biografie Grafik, Regionen varsaviana/Warschau