Skan:

Autor/Author:Łoś Stanisław:
Tytuł/Title:Hellada na przełomie.
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Tadeusz Piotrowski (sygnowana J. Hładki!!! - Jadwiga Hładki-Wajwódowa).
Wydanie/Edition:Wydanie 2.
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: Gebethner i Wolff, 1939.
Strony/Quantity of pages:243, [5]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:19cm.
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa nieco uszkodzona, mocniej uszkodzona tylna okładka z ubytkiem, na karcie przedtytułowej nieaktualna prywatna pieczęć własnościowy i adnotacja własnościowa atramentem, blok czysty nieco luźny. Pozycja w stanie co najmniej dobrym.
Uwagi/Notes:Okładka sygnowana: "JHładki" (jednocześnie opisana jako autorstwa Tadeusza Piotrowskiego), okładka w drzeworycie dwubarwnym. - Jadwiga Hładki-Wajwódowa (1904-1944). - Tadeusz Piotrowski (1906 Warszawa - 1976 Londyn) malarz, grafik użytkowy i warsztatowy, rysownik. Studiował w warszawskie Szkole Sztuk Pięknych, a potem w Berlinie. Związany z Warszawą (po krótkiej służbie w Legii Cudzoziemskiej), członek Koła Artystów Grafików Reklamowych, zajmował się w międzywojniu przede wszystkim grafiką użytkową, w 1937 w Paryżu otrzymał Złoty Medal za plakat dla Rapperswilu, wykonał 12 panneaux dekoracyjnych dla Pawilonu Polskiego na Wystawie Światowej w Nowym Jorku na której otrzymał za nie pierwszą nagrodę oraz panele dekoracyjne dla MS "Chrobry", po 1939 i uwięzieniu w ZSRR wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Na emigracji współpracował ze Stanisławem Gliwą i Oficyną Poetów i Malarzy Bednarczyków tworząc grafikę użytkową i warsztatową; zob. Encyklopedia polskiej emigracji t.4 ss.78-79.
Waga/Weight:250g
Cena/Price:90
Nr katalogowy/Item ID:23304
Kategorie tematyczne/Theme Categories:design grafika użytkowa oprawy/okładki 1900-1944, historia starożytność, historia Europy Grecja starożytna, ilustratorzy graficy Hładki-Wajwódowa Jadwiga* Piotrowski Tadeusz*, okres wydania 1900-1944/45 / period of edition 1900-1944/45 / Erscheinungsperioden 1900–1944/45