Skan:

Tytuł/Title:Rocznik Muzeum w Gliwicach. T.10 (1994).
Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations:Projekt okładki Adam Hałka.
Wydanie/Edition:Wydanie 1.
Notka wydawnicza/Blurb:Gliwice: Muzeum w Gliwicach, 1996.
Strony/Quantity of pages:410, [1]s.
Ilustracje/Quantity of illustrations:il.;
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Zawiera artykuły: - Kazimierz Jasiński: Dynastyczne mariaże czesko-polskie ze szczególnym uwzględnieniem okresu do końca XI wieku; - Jacek Schmidt: Hutnicy, artyści modelierzy oraz twórcy górnośląskiego hutnictwa; - Damian Recław: Wielkie postacie górnośląskiego przemysłu od końca XVIII do początków XX wieku; - Jerzy Lewczyński: Wilhelm von Blandowski herbu Wieniawa. Zarys działalności fotograficznej; - Jacek Schmidt: Prałat Józef Jagło; - Zbigniew Kapała: Rodem z ziemi gliwickiej. Kilka informacji o udziale gliwiczan w walkach regularnych jednostek WP na obczyźnie; - Jarosław Zawadzki: Architekt Zygmunt Gawlik 1895-1961. Szkic biograficzny; - Stefan Głogowski: Głogowscy h. Grzymała (cz. 4); - Tadeusz Kapuściński; Katarzyna Stanienda: Głazy narzutowe okolic Gliwic; - Małgorzata Suschka, Krzysztof Labus: Petrograficzna inwentaryzacja kamiennego budulca zabytkowych ruin zamku w Chudowie. Nadto zawiera artykuły dot. 90 lat Muzeum w Gliwicach i inne drobne teksty.
Waga/Weight:700g
ISBN/ISBN:0860-0937
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:23526
Kategorie tematyczne/Theme Categories:czasopisma polskie, gospodarka hutnictwo przemysł, historia średniowiecze, historia Europy Czechy, historia Polski II wojna światowa XIX wiek XVIII wiek XX wiek 1900-1918 emigracja genealogia gospodarcza miejscowości i regiony miscellanea i materiały konferencyjne międzywojnie 1918-1939 i okres do 1945 średniowiecze źródła historyczne, ilustratorzy graficy Hałka Adam, przyroda geologia, sztuka XIX wieku architektura biografie europejska Niemcy fotografia użytkowa, regiony silesiana Górny Śląsk / magazines Polish, economy industry, The Middle Ages history of Poland World War II 19th century 18th century 20th century emmigration the period between 1918-1939 The Middle Ages, nature, art art of the 19th century architecture biography fotography applied arts/functional art, regions / Zeitschriften polnische, Wirtschaft Industrie, Mittelalter Geschichte Polens 2. Weltkrieg 19. Jh. 18. Jh. 20. Jh. Emigration Zwischenkriegszeit Mittelalter, Natur, Kunst Kunst des 19. Jh.s Architektur Biografie Fotografie angewandte Kunst, Regionen