Skan:

Autor/Author:Wachholz Leon:
Tytuł/Title:Szpitale krakowskie 1220-1920. Cz.2.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1924.
Strony/Quantity of pages:65s.
Wymiar bloku/Size of the book block:20cm.
Seria/Series:(Seria: Bibljoteka Krakowska; nr 60).
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Jedna składka luzem. Pozycja w ładnym stanie.
Uwagi/Notes:Zawiera dzieje szpitali: Braci Miłosierdzia, Domu szalonych i szpitali Sióstr Miłosierdzia, Św. Barbary i Św. Łazarza (obejmuje okres od XVII do XX w.)
Waga/Weight:80g
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:24180
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski miejscowości i regiony, nauka medycyna, regiony cracoviana, okres wydania 1900-1944/45 / history of Poland, science medicine, regions Cracoviana, period of edition 1900-1944/45 / Geschichte Polens, Wissenschaft Medizin, Regionen Krakau, Erscheinungsperioden 1900–1944/45