Skan:

Autor/Author:Woźnowski Wacław:
Tytuł/Title:Pamflet obyczajowy w czasach Stanisława Augusta.
Współautorzy/Co-authors:Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.
Wydanie/Edition:[Wydanie 1].
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
Strony/Quantity of pages:178, [2]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Seria/Series:(Seria: Prace Komisji Historycznoliterackiej; nr 30).
Nakład/Circulation:950
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa nieznacznie uszkodzona i poplamiona oraz przebarwiona, blok czysty i bez wad. Pozycja w dość ładnym stanie.
Waga/Weight:280g
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:26478
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XVIII wiek kultura obyczaje i życie codzienne, nauka literaturoznawstwo literatura polska / history of Poland 18th century culture, science literatury criticism and studies / Geschichte Polens 18. Jh. Kultur, Wissenschaft Literaturkunde