Autor/Author:Kowalska S.[Stefania], Jedlicki J.[Jerzy]., Jezierski A.[Andrzej]:
Tytuł/Title:Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1831-1864.
Notka wydawnicza/Blurb:Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958.
Strony/Quantity of pages:313, [1]s., [1]k. tabl. złoż.
Ilustracje/Quantity of illustrations:tab.;
Wymiar bloku/Size of the book block:25cm.
Seria/Series:(Seria: Badania nad Dziejami Przemysłu i Klasy Robotniczej w Polsce; 4).
Nakład/Circulation:1000
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza płótno.
Stan zachowania/Condition:Oprawa z odbarwionym grzbietem i nalepką biblioteczną, nieaktualna pieczęć własnościowa, przebarwienia.
Uwagi/Notes:Zawiera 3 rozprawy: - Zagadnienie siły roboczej w górnictwie i hutnictwie rządowym Królestwa Polskiego w latach 1831-1861; - Niwka. Monografia historyczno-ekonomiczna zakładów hutniczych w latach 1833-1843; - O efektywności państwowych inwestycji hutniczych w Królestwie Polskim (1831-1864).
Cena/Price:150
Nr katalogowy/Item ID:27086
Kategorie tematyczne/Theme Categories:gospodarka finanse górnictwo hutnictwo przemysł, historia Polski XIX wiek gospodarcza, regiony zagłębiana / economy industry, history of Poland 19th century, regions Zagłębie Dąbrowskie artefacts / Wirtschaft Industrie, Geschichte Polens 19. Jh., Regionen Dombrowaer Gebiet