Autor/Author:Starnowski Jerzy:
Tytuł/Title:Sylwetki lwowskich historyków literatury.
Notka wydawnicza/Blurb:Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997.
Strony/Quantity of pages:258, [1]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:25cm.
Nakład/Circulation:360
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa lakierowana.
Stan zachowania/Condition:Pozycja w ładnym stanie.
ISBN/ISBN:83-7171-037-2
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:27582
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XIX wiek XX wiek 1900-1918 biografie kultura międzywojnie 1918-1939 i okres do 1944/45, nauka literaturoznawstwo literatura polska oświata, regiony lwowiana / history of Poland 19th century 20th century biography culture the period between 1918-1944/45, science literatury criticism and studies education, regions Lvoviana artefacts of Lvov / Geschichte Polens 19. Jh. 20. Jh. Biografie Kultur Zwischenkriegszeit, Wissenschaft Literaturkunde Bildungswesen, Regionen Lemberg