Autor/Author:Wojtowicz Jerzy:
Tytuł/Title:Studia nad kształtowaniem się układu kapitalistycznego w Toruniu. Stosunki przemysłowe miasta Torunia w XVIII wieku.
Notka wydawnicza/Blurb:Toruń: Wydawnictwa Uniwersytetu M. Kopernika; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.
Strony/Quantity of pages:231, [1]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Seria/Series:(Seria: Prace Instytutu Historycznego; nr 3).
Nakład/Circulation:905
Oprawa/Binding:Oprawa biblioteczna półpłótno.
Stan zachowania/Condition:Oprawa z nalepką biblioteczną, nieaktualna pieczęć własnościowa.
Cena/Price:80
Nr katalogowy/Item ID:27605
Kategorie tematyczne/Theme Categories:gospodarka przemysł, historia Polski XVIII wiek gospodarcza, regiony pomeranica / economy industry, history of Poland 18th century, regions Pomeranica / Wirtschaft Industrie, Geschichte Polens 18. Jh., Regionen Pomeranica