Skan:

Autor/Author:Żabiński Adam:
Tytuł/Title:Najważniejsze miary, wagi, monety.
Wydanie/Edition:Wydanie 7.
Notka wydawnicza/Blurb:Kraków: Instytut Wydawniczy "Świat i Wiedza", 1949.
Strony/Quantity of pages:64s.
Wymiar bloku/Size of the book block:14cm.
Nakład/Circulation:10000
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Stan zachowania/Condition:Oprawa nieznacznie uszkodzona, na przedniej okładce ślad po naklejce, na tylnej okładce naklejka biblioteczna, na rewersie karty skasowane pieczęcie biblioteczne poza tym blok czysty i bez wad. Pozycja w dość ładnym stanie.
Waga/Weight:50g
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:27633
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia nauki pomocnicze numizmatyka, historia Polski nauki pomocnicze numizmatyka, okres wydania 1945-1949 / numismatics history of Poland numismatics, period of edition / Numismatik Geschichte Polens Numismatik, Erscheinungsperioden