Autor/Author:Grajewski Henryk:
Tytuł/Title:Granice czasowe mocy obowiązującej norm dawnego prawa polskiego.
Notka wydawnicza/Blurb:Łódź; Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
Strony/Quantity of pages:126, [2]s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Seria/Series:(Seria: Prace Wydziału II Nauk Historycznych i Społecznych - Łódzkie Towarzystwo Naukowe; nr 71).
Nakład/Circulation:500
Oprawa/Binding:Oprawa wydawnicza kartonowa.
Cena/Price:70
Nr katalogowy/Item ID:27658
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski XV wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek średniowiecze, nauka prawo / history of Poland 15th century 16th century 17th century 18th century The Middle Ages, science law / Geschichte Polens 15. Jh. 16. Jh. 17. Jh. 18. Jh. Mittelalter, Wissenschaft Recht