Autor/Author:Łodyński Marian:
Tytuł/Title:Polsko-łużyckie stosunki literackie. Tom studiów.
Notka wydawnicza/Blurb:Wrocław [i in.]: Ossolineum, 1970.
Strony/Quantity of pages:265s.
Wymiar bloku/Size of the book block:24cm.
Nakład/Circulation:530
Uwagi/Notes:Oprawa nieco zakurzona z naklejoną nalepką biblioteczną, nieaktualna pieczęć własnościowa
Cena/Price:60
Nr katalogowy/Item ID:27660
Kategorie tematyczne/Theme Categories:historia Polski kultura, nauka literaturoznawstwo literatura polska / history of Poland culture, science literatury criticism and studies / Geschichte Polens Kultur, Wissenschaft Literaturkunde